Фасет 'Авторы'

Количество элементов: 39 015
Элемент asc Количество документов
141 Barabanshchikov Yuriy G. (>>>) 2
142 Barabash Aleksandra V. (>>>) 1
143 Baranova D. V. (>>>) 1
144 Baranova Daria V. (>>>) 1
145 Barashkova P. S. (>>>) 2
146 Barbier-Duval (>>>) 1
147 Barkauskas Martinas Saulusovich (>>>) 1
148 Barrera Olga (>>>) 1
149 Bartolo Helena (>>>) 1
150 Baryshnikov S. O. (>>>) 1
151 Basareva Vera G. (>>>) 1
152 Bashkarev Albert Ya. (>>>) 1
153 Bashmakov Victor I. (>>>) 1
154 Bayramukov S. H. (>>>) 1
155 Bazhenov Roman V. (>>>) 1
156 Bazhenov Yu. M. (>>>) 1
157 Beale Robert (>>>) 1
158 Begich Yasmin (>>>) 1
159 Beilin Dmitry (>>>) 1
160 Bekbaev A. V. (>>>) 1
Количество элементов: 39 015